حقوق مالکیت فکری و چالشهای تحقیق و توسعه در صنعت دارو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه تخصصی حقوق سلامت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران.

2 دانش آموخته حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد پردیس، تهران، ایران.

3 پژوهشگر حقوقی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 دانش آموخته حقوق خصوصی دانشگاه علوم تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: دولت‌ها برای تقویت و اشاعه بهداشت عمومی سعی در ترغیب شرکت‌های داروسازی به انجام تحقیقات (Reasearch & Develop) و نوآوری دارویی با ارائه مشوق‌هایی چون حق اختراع یا مالکیت فکری دارند تا آنان از حقوق ویژه ناشی از ثبت دارو به‌عنوان اختراع بهره‌مند شوند.
روش‌ها: این مقاله به‌صورت توصیفی و مطالعه کتابخانه‌‌ای و با استفاده از پژوهش‌های تجربی درخصوص مالکیت فکری و صنعت دارو درخصوص موضوعات روش‌شناختی (متدلوژیکی) و منابع اصلی داده‌ها به برخی از موضوعات مهم و شکاف‌های اساسی در این راستا می‌پردازد.
نتایج: علی‌رغم وجود مباحث و مسائل اساسی، شواهد تجربی نسبتاً اندکی در حمایت از سیاست‌گذاری درخصوص مالکیت فکری به چشم می‌خورد و بخش دارو در عرصه اقتصادی نه ‌تنها پیچیده، بلکه از نظارت قانونی بالایی برخوردار است. هرچند دخالت‌های واسطه‌های تحصیل‌کرده مانند پزشکان و داروسازان تأثیر شدیدی بر تقاضای دارو دارند. به این طریق نیاز جامعه به دسترسی به داروهای جدید و مؤثر تأمین می‌شود.
نتیجه‌گیری: این وظیفه دولت‌ها است تا از ایمنی، کارآیی و کیفیت محصولات سلامت‌محور در سلامت آحاد جامعه اطمینان حاصل کنند. بر اساس قواعد سنتی نظام حق اختراع، دو چالش اساسی پیش‌روی قابلیت کاربرد جدید دارویی وجود دارد و حتی موافقتنامه تریپس در مورد جدید محسوب شدن این نوآوری‌ها مطلبی نگفته است، بلکه صرفاً اعضای سازمان جهانی مالکیت معنوی را ملزم کرده است که گواهی ثبت اختراع را به محصولات و فرآیندهایی که از اساس جدید هستند، اعطا کند. اولین چالش این است که آیا کشف کاربرد جدید دارویی جزء روش‌‌های معالجه تلقی می‌‌شوند یا خیر و دومین چالش درخصوص جدید محسوب شدن این نوآوری‌‌ها است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual Property Rights and Research and Development Challenges in the Pharmaceutical Industry

نویسندگان [English]

  • shahriar eslamitabar 1
  • ehsan lame 2
  • saeid alizade malek 3
  • fatemeh anvar 4
1 Head of specialized health law department of virtual university of medical science, Tehran, Iran.
2 Graduate of the international trade law, Pardis Azad University, Tehran, Iran.
3 Legal Researcher, Paiam Nour, Tehran Iran.
4 Graduate of the private Law, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: To strengthen and promote public health, governments try to encourage pharmaceutical companies to conduct research and pharmaceutical innovation by providing incentives such as patents or intellectual property so that they enjoy special rights arising from drug registration as an invention.
Methods: I This article examines experimental research on intellectual property and the pharmaceutical industry on methodological issues and the main sources of data on some important issues and fundamental gaps in this direction.
Results: Despite the existence of fundamental issues, there is relatively little empirical evidence in support of intellectual property policy, and the pharmaceutical sector in the economic field is not only complex, but also has high legal oversight. However, interventions by educated intermediaries such as physicians and pharmacists have a profound effect on drug demand. In this way, the community's need for access to new and effective drugs is met.
Conclusion: It is the duty of governments to ensure the safety, efficiency and quality of health products, focusing on the health of individuals in society. According to the traditional rules of the patent system, there are two major challenges to the advancement of the new drug capability, and even the Trips agreement does not say that these innovations are new, but only requires members of the World Intellectual Property Organization to certify patents. Grant products and processes that are fundamentally new.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reasearch&Develop
  • Pharmacy
  • Generic Drugs
  • Intellectual Property