مطالعه اپیدمیولوژی بیماری مشترک سل گاوی در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1393-1396

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 بیمارستان شهید هاشمی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: گزارش‌های متعددی از ابتلای انسان به سل گاوی «مایکوباکتریوم بوویس» در دنیا وجود دارد. امکان انتقال مایکوباکتریوم بوویس به انسان از حیوانات وحشی و اهلی، استنشاق لاشه آلوده و خوردن محصولات لبنی غیر پاستوریزه وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع این بیماری زئونوزتیک در لاشه‌های کشتار شده گاو در استان خراسان رضوی طی سال‌های 1393- 1396 می‌باشد.
روش‌ها: شیوع سل گاوی در استان خراسان رضوی در طی سال‌های 1393-1396 به تفکیک هر ماه، از اندام‌های مختلف (ریه- سر-کبد- مزانتر- پیش کتفی- ضبط کامل) دام آلوده بر طبق فرم‌های موجود در کشتارگاه صنعتی مشهد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
نتایج: با توجه به داده‌های آماری از این سال‌ها ریه با 46 درصد بیشترین آلودگی و اندام پیش کتفی با 2 درصد کمترین آلودگی را داشته است. روند تغییرات آلودگی در طی چهار سال و به تفکیک هر ماه از نظم مشخصی پیروی نمی‌کند. بیشترین آلودگی در سال 1393 بوده و در سال 1396 شاهد یک سیر نزولی آلودگی بوده‌ایم.
نتیجه‌گیری: موارد آلودگی به سل گاوی در ایران روند کاهشی را طی سال‌های اخیر داشته است که این نشان دهنده وجود برنامه کنترلی سل گاوی و رعایت مسائل بهداشتی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epidemiologic study of common disease of bovine tuberculosis in Khorasan Razavi province during 2013-2015

نویسندگان [English]

  • elham Moghaddas 1
  • Shiva Rahati 2
  • Milad tavassoli 2
  • Mahdis Ghavidel 3
  • asma afshari 2
1 Departments of Parasitology , Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Departments of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Hashemi Nezhad Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: There are many reports of human infection with bovine tuberculosis in the world. Mycobacterium bovis, the cause of bovine tuberculosis, affects all parts of the human body and has the potential to be transmitted from wild and domestic animals, inhalation of contaminated carcasses and eating non-pasteurized dairy products to humans. The aim of this study was to determine the prevalence of the zoonotic disease in cattle slaughtered in Khorasan- e- Razavi province during 1395-1389.
Methods: Bovine tuberculosis was evaluated in each month from different organs (lung, head, liver, mesenteric, prescapular and total condemnation) according to the available forms at the slaughterhouse in Khorasan Razavi province during 1393-1395.
Results:  According to the results of these years, lung with 51.67% and prescapular with 2.173% had the highest and lowest prevalence rate and the pattern of contamination did not follow any specific trend based on the amount of contamination in each season of the year. The contamination changes did not follow a specific order over a period of three years, and the least contamination was in 2014, and in 2015, an upward trend in the disease was observed.
Conclusion:Bovine tuberculosis cases in Iran have shown a decreasing trend over the recent years, indicating an existence of bovine tuberculosis control program and health issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prevalence
  • Eepidemiology
  • common disease. Bovine tuberculosis
  • Khorasan
  • Iran