بررسی میزان آلودگی فرآورده‌های لبنی به آفلاتوکسین 1M در ایران و جهان و راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش آن

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه علوم و صنایع غذایی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: تأمین امنیت غذایی از فاکتور‌های مهم در حفظ سلامت جامعه بوده و استفاده از مواد غذایی مغذی گام مهمی در حصول این هدف به شمار می‌آید. شیر و فرآورده‌های لبنی یکی از کامل‌ترین و طبیعی‌ترین مواد غذایی بوده که جایگاه ویژه‌ای در رژیم غذایی افراد دارد. لذا تأمین سلامت و آگاهی یافتن از ایمنی این مادۀ غذایی ضروری به نظر می‌رسد.
نتایج: در این مطالعۀ مروری، با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی «Elsevier»، «Springer»، «Wiley»، «PubMed» و «SID» با استفاده از کلید‌واژه‌های «Milk»، «Aflatoxin»، «Dairy products» و «Antiaflatoxigenic» میزان سم آفلاتوکسین در فرآورده‌های لبنی مختلف (محدودۀ سال‌های 2010 تا 2017) مورد بررسی قرار گرفت. در کل تعداد 58 مقالۀ پژوهشی مرتبط با خطر شیوع سم آفلاتوکسین 1M در فرآورده‌های لبنی یافت شد. در پژوهش‌های صورت گرفته مشاهده شد که مهمترین آفلاتوکسین شناسایی شده در فرآورده‌های لبنی، سم آفلاتوکسین1M (1AFM) است.
نتیجه‌گیری: یکی از عواملی که سلامت فرآورده‌های لبنی را به مخاطره می‌اندازد، آلودگی آن به سم آفلاتوکسین1M‌ بوده که نتیجۀ تغذیۀ دام شیرده با غذا و علوفه کپک‌زده است که منجر به تولید و ترشح سم مذکور در شیر دام می‌گردد. بنابراین در این مطالعه با بررسی میزان آلودگی فرآورده‌های لبنی مختلف (شیر خام، شیر پاستوریزه شده، شیر استریلیزه، شیر خشک صنعتی، کره، پنیر خامه‌ای، پنیر سفید، بستنی و ماست) به آفلاتوکسین1M‌ می‌توان علل افزایش را به‌خوبی پایش نمود و راهکار‌های پیشگیرانه (بیولوژیکی، شیمیایی، فیزیکی، جذب سطحی مخلوط کردن) برای کاهش آن ارائه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the dairy products contamination level with M1 aflatoxin in Iran and the world and preventive solutions to reduce it

نویسنده [English]

  • Mohsen Mokhtarian
Department of Food Science and Technology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Background and purpose: Ensuring food security is one of the important factors in maintaining the society health and using nutritious food is an important step in achieving this goal. Milk and dairy products are one of the most complete and natural foods that have a special place in people's diets. Therefore, it seems necessary to ensure health and to be aware of the safety of this food.
Results: In this review study, using the databases "Elsevier", "Springer", "Wiley", "PubMed" and "SID" using the keywords "Milk", "Aflatoxin", "Dairy products" and "Antiaflatoxigenic", the level of aflatoxin in different dairy products (during the years of 2010 to 2017) was investigated. A total of 58 research articles related to the risk of aflatoxin M1 prevalence in dairy products were found. In the conducted research, it was observed that the most important aflatoxin detected in dairy products is M1 aflatoxin.
Conclusion: One of the factors that endanger the health of dairy products is its contamination with aflatoxin M1, which is the result of feeding dairy animals with moldy food and fodder, which leads to the production and secretion of the said poison in animal milk. Therefore, in this study, by examining the level of contamination of different dairy products (raw milk, pasteurized milk, sterilized milk, milk powder, butter, cream cheese, white cheese, ice-cream and yogurt) with aflatoxin M1, it is possible to monitor the causes of the increase and provide preventive solutions (biological, chemical, physical, surface adsorption and mixing) to reduce it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aflatoxin M1
  • Dairy products
  • Mycotoxin
  • Aflatoxin decontamination
  • High performance liquid chromatography (HPLC) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)