رفتار گردشگری حلال و فرهنگ در گردشگران مسلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه یزد، ایران

چکیده

سابقه و هدف:گردشگری حلال مفهومی در صنعت گردشگری است که فرصت‌های جدید و هیجان‌انگیزی را برای افزایش رشد اقتصادی باز می‌کند. هماهنگی ویژگی‌های اخلاقی با ویژگی‌های مذهبی، محدودیت­هایی را برای مصرف‌کننده مسلمان نسبت به مصرف‌کنندگان غیرمسلمان در سراسر جهان ایجاد می‌کند و هدف این تحقیق ضمن معرفی چشم انداز گردشگری حلال، بررسی فرهنگ و ویژگی‌های آن می‌باشد که رفتار گردشگران را جهت می­دهد.
مواد و روش‌ها: با توجه به اینکه اطلاعات کیفی برای انجام این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است این تحقیق از نوع کیفی توصیفی-تحلیلی است. مبنای مطالعاتی پژوهش حاضر بر اساس مدل محرک-پاسخ بوده که برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از بررسی کتابخانه‌ای و مصاحبه با خبرگان بهره گرفته شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: گردشگران مسلمان در صنعت حلال به طیف وسیعی از عوامل خارجی و داخلی هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا عدم خرید یک پیشنهاد پاسخ می‌دهند. در حالی که این احتمال وجود دارد که یک گردشگر مسلمان رفتار عاطفی یا غیرمنطقی داشته باشد، مدل محرک-پاسخ ارائه شده فرض می‌کند که صرف نظر از آنچه در داخل جعبه سیاه اتفاق می‌افتد، واکنش گردشگر مسلمان نتیجه یک فرایند تصمیم­گیری آگاهانه و منطقی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که مسلمانان می‌توانند سطوح مختلفی از تعهد مذهبی و جهت‌گیری‌های فرهنگی داشته باشند. تجربه­ی خرید ارتباط مستقیم و مثبتی بین ارزش درک شده و قصد حمایت از فروشگاه‌های فروش محصولات دارای برچسب حلال دارد. از سوی دیگر، هم سودمندی درک شده و هم تعهد دینی تأثیر مستقیم و مثبتی بر قصد خرید محصولات با برچسب حلال و قصد حمایت از فروشگاه‌های فروش محصولات دارای برچسب حلال خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Halal tourism and culture

نویسنده [English]

  • faeze sadat mirfakhraddini
Assistant professor and faculty member of Yazd University.iran
چکیده [English]

Introduction: Halal tourism, which is often known as Islamic tourism or Muslim-friendly tourism, is a new concept in the tourism industry that opens new and exciting opportunities to increase economic growth.
Methodology: This study describes the prospects of halal tourism. Consequently, this research is descriptive. On the other hand, qualitative information has been analyzed to conduct this research. Therefore, it is a descriptive qualitative research.
Findings: Based on the stimulus-response model or "black box" of consumer decision-making, potential Muslim tourists in the halal industry can be considered as thinkers and problem solvers who consider a wide range of external and internal factors when making decisions. They respond to buy or not buy an offer. While it is possible that a Muslim tourist may behave emotionally or irrationally, the proposed stimulus-response model assumes that regardless of what happens inside the black box, the Muslim tourist's reaction is the result of a decision process. Taking is conscious and logical.
Conclusion: Muslims can have different levels of religious commitment and cultural orientations. Shopping experience has a direct and positive relationship between perceived value and the intention to patronize stores selling products with halal labels. On the other hand, both perceived usefulness and religious commitment will have a direct and positive effect on the intention to purchase halal-labeled products and the intention to support stores selling halal-labeled products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic tourism
  • Halal tourism
  • Culture
  • The motivation of Muslim tourists