دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1401 
جایگزین‌های شیر با منشا گیاهی به عنوان یک نوشیدنی حلال: اثرات سلامت‌بخشی و زیست محیطی

صفحه 12-25

10.30502/h.2023.412712.1124

آتنا نبی زاده رشوند؛ ملیکا احسانی زاده؛ حوریه فتاحی مریم ابادی؛ بشری سلیمی نائینی؛ نگین شجاعان؛ محمد حسین منصوریان؛ فتانه هاشم پور