بررسی حلّیت استفاده آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روابط بین الملل(گرایش دیپلماسی سلامت ) دانشگاه آزاد اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، مشهد ، ایران

چکیده

آهن یک ماده معدنی بسیار مهم برای سلامتی است.ﻧﻘﺶ ﻋﻨصر ﻛﻤﻴﺎب آهن در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴاﻳﻲ ﺑﺪن، ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﻜﺎر اﺳﺖ و ضرورت استفاده آن که در رژیم غذایی ومکمل‌های دارویی زنان باردار می‌تواند در حفظ سلامت وتندرستی آنها اثر ویژه داشته باشد، ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اسلامی دارد که از قواعد فقهی«لزوم دفع ضررمحتمل» و«ملازمه بین حکم عقل وحکم شرع» با توجه به قاعده لطف اثبات شده است. از آنجائی‌که در اصول اسلامی مباحث فقهی وحقوقی دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشند، باید درمسیر توسعه آن مقررات وقوانین اسلامی و نظریات پزشکان و کارشناسان طب وهمچنین علمای اسلامی مدنظر قرارگیرد.اما از طرفی توصیه افرادی به استناد طب سنتی به استفاده نکردن از قرص آهن که منجر به کمبود این ماده حیاتی در بانوان باردار می‌گردد، می‌تواند به ضررهای جبران‌ناپذیری از قبیل ﺗﻮﻟﺪﻧﻮزادﻛﻢ وزن، ﻣﺮگﺟﻨﻴﻦوابتلاء نوزاد به بیماری‌هایی هم‌چون اوتیسم منجر شود.لذا استفاده آهن به اندازه و به مقدار کافی توسط بانوان باردار الزامی استو هرگونه کوتاهی در استفاده از آن توسط افراد باردار خلاف عقل و شرع است و موجب اختلال جسمی و به تبع آن، روحی در آنها می‌گردد. دراین مقاله سعی شده است حلّیت استفاده ازعنصر آهن توسط زنان باردار از دیدگاه اسلام با استفاده از آیات وروایات معصومین علیهم‌السلام تبیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the permission of consuming Iron by pregnant women from the viewpoint of Islam

نویسندگان [English]

  • Elham Sabbagh Kalateh Hosseini 1
  • Ozra Hassanzadeh 2
1 ABD in International Relations; BSc,Midwifery, Pregnant Health , Azad University Isfahan Khorasgan, Isfahan, Iran
2 Master of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Law, Islamic Azad University, Mashhad Branch.
چکیده [English]

Iron is a very important mineral for health. The role of Iron in the biological processes of our body is vital and undeniable, and the use of it in the diet and drug supplements of pregnant women can have a special effect on maintaining their health and well-being. It comes from some Islamic rules such as "necessity of prevention of probable harm" and "the necessity between the rule of reason and the rule  of the shari'a". In order to develop  Islamic laws and jurisprudence, it is necessary to consider the views of medical practitioners as well as Islamic scholars. But on the other hand, some  recommend not to use iron tabletspeaple ,based on traditional medicine, which can lead to a deficiency of this vital ingredient in pregnant women. Therefor, it causes irreparable harm such as neonatal death, Low birth weight (LBW) and neonatal diseases such as autism. So, according to the reason and Shari'a, the consumption of the Iron is sufficient for pregnant women, otherwise they  will face physical and psychological disturbances. This paper has tried to explain the permissiblity of the use of Iron by pregnant women from the Islamic point of view by using the verses and narrations of the infallibles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Permissiblity
  • Iron
  • Pregnant Women
  • The Viewpoint Of Islam