دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1398، صفحه 5-100 
بررسی فقهی استحاله

صفحه 35-49

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

صفحه 81-89

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی