بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مذاهب اسلامی ، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران.

2 گروه پژوهش های اسلامی ، دانشگاه بین المللی جامعۀالمصطفی العالمیه، مشهد، ایران.

چکیده

ذبح حیوانات با رعایت اصول خاص، از مشترکات دین اسلام و یهود است. بر اساس قوانین غذایی یهودیان(کشروت)، گوشت باید از حیوانات خاص و با شیوه خاص تهیه شود تا صلاحیت استفاده را داشته باشد و به تعبیری کوشر(kosher) باشد. بر اساس قوانین اسلامی نیز، ذبح حیوان حلال‌گوشت شرایط خاصی دارد که مصرف آن را مجاز می‌سازد. این پژوهش با هدف مقایسه بین ذبح حیوانات در دین یهود(کوشر) و ذبح حیوانات در دین اسلام، به اشتراکات و تفاوت‌های قوانین اسلام و یهود در این زمینه می‌پردازد. این تحقیق به شیوۀ توصیفی- تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای سامان یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Slaughter in Islam and Judaism

نویسندگان [English]

  • Mohsen Pishahang 1
  • Mohammad hosein Mahdavi mehr 2
1 Department of Islamic religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran.
2 Department of Islamic Research, Al-Mustafa International Universirty, Mashahd, Iran
چکیده [English]

Slaughter of animals in accordance with certain principles is one of the commonalities of Islam and Judaism. According to Jewish dietary law (Kashrut), meat must be made from special animals in a special way to qualify for consuming and be Kosher. According to Islamic law, slaughter of a halal animal has special conditions that allow its consumption. The purpose of this paper is to compare the slaughter of animals in the Jewish (Kusher) and Islamic religion. This research is organized in a descriptive-comparative method using library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slaughter
  • Kusher
  • Comparative Laws
  • Judaism
  • Islam