کلیدواژه‌ها = گردشگری حلال
رفتار گردشگری حلال و فرهنگ در گردشگران مسلمان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 44-56

10.30502/h.2023.387417.1122

فائزه السادات میرفخرالدینی


بررسی و تبیین اجرای سیاست های گردشگری حلال درایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-43

10.30502/h.2022.350769.1108

سید حامد افتخار زاده؛ علی رشیدپور؛ مهربان هادی پیکانی


شاخص‌های گردشگری سلامت بر پایه حلال

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 56-64

10.30502/h.2021.242758.1038

محمد ابراهیم پیشنمازی رستمکلایی؛ زاهره ایازی رستمکلایی


گردشگری حلال و"فرصتها و چالشهای آن در ایران"

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-57

10.30502/h.2021.236159.1022

نرگس خاتون بزرگ عقیده