دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 10، آذر 1400، صفحه 1-104 
بررسی تنوع روش‌های موجود برای تشخیص حلیت در فرآور‌ده‌های ژلاتینی

صفحه 60-76

10.30502/h.2022.312633.1093

مریم قبادی دانا؛ نرگس کمندی؛ مهرداد قوامی؛ امیر محمد مرتضویان