کلیدواژه‌ها = قرآن
فرهنگ کسب رزق حلال در قرآن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-15

10.30502/h.2022.332235.1099

مرتضی عمارلو


مقایسه نظرات قران پیرامون بندپایان با نتایج علمی و بهداشتی دوره معاصر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 31-48

10.30502/h.2021.239341.1026

ناصح ملکی رواسان؛ الهام بیابانگرد اصفهانی؛ الهه بیابانگرد اصفهانی؛ حمزه علیپور