نویسنده = مرتضی عمارلو
فرهنگ کسب رزق حلال در قرآن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-15

10.30502/h.2022.332235.1099

مرتضی عمارلو


تأثیر روزی حلال در تقویت عزت‌نفس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 27-42

10.30502/h.2021.231057.1021

مرتضی عمارلو