سیری در تطوّر معنایی - تاریخی «حلال»

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 5-17

10.30502/h.2019.88070

حامد صادقی؛ نفیسه صادقی


جایگزین‌های شیر با منشا گیاهی به عنوان یک نوشیدنی حلال: اثرات سلامت‌بخشی و زیست محیطی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 12-25

10.30502/h.2023.412712.1124

آتنا نبی زاده رشوند؛ ملیکا احسانی زاده؛ حوریه فتاحی مریم ابادی؛ بشری سلیمی نائینی؛ نگین شجاعان؛ محمد حسین منصوریان؛ فتانه هاشم پور


بررسی مقایسه ای ذبح حیوانات در اسلام و یهود

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 17-34

10.30502/h.2019.93050

محسن پیشاهنگ؛ محمدحسین مهدوی مهر


بررسی فقهی استحاله

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 35-49

10.30502/h.2019.93081

حامد صادقی؛ رضا صادقی؛ نفیسه صادقی


بررسی تطبیقی احکام فقهی سوق‌المسلمین از دیدگاه شیعه و اهل سنت

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 50-68

10.30502/h.2019.93082

محسن پیشاهنگ؛ محمدابراهیم پیشنمازی رستمکلایی


رفتار گردشگری حلال و فرهنگ در گردشگران مسلمان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 44-56

10.30502/h.2023.387417.1122

فائزه السادات میرفخرالدینی


بررسی تولید کلاژن حلال برای محصولات کاشتنی داخل بدن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 81-89

10.30502/h.2019.87954

سید روح اله قدسی؛ زهرا نمازی؛ امید قادرزاده؛ زهرا فرجی